Naujienos

J. Bernatonis: „Lietuvos bausmių vykdymo sistema yra pozityvių pokyčių kelyje“

2015-02-12

2015 m. vasario 11 d. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų darbuotojai mini Lietuvos bausmių vykdymo sistemos įkūrimo 96-ąsias metines.
Ta proga Teisingumo ministerijoje įvyko iškilmingas minėjimas, kuriame pasveikinti Lietuvos bausmių vykdymo sistemos darbuotojų atvyko aukšti šalies pareigūnai ir bendradarbiaujančių institucijų bei socialinių partnerių atstovai. Sveikinimo žodžius tarė teisingumo ministras Juozas Bernatonis, laikinoji Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktorė Živilė Mikėnaitė, Lietuvos Respublikos Seimo nariai Julius Sabatauskas ir Stasys Šedbaras, Seimo kontrolierius Augustinas Normantas, generalinio prokuroro pavaduotojas Darius Raulušaitis ir Viešojo saugumo tarnybos vadas Sergejus Madalovas.
Sveikindamas bausmių vykdymo sistemos darbuotojus, teisingumo ministras J. Bernatonis teigė, kad prabėgę metai atnešė didelių pokyčių teisėkūros srityje, kurie tiesiogiai lems visų bausmių vykdymo sistemos ir jos darbuotojų veiklą 2015 metais.
„Lietuvos bausmių sistema šiuo metu yra pozityvių pokyčių kelyje, kuris nebus trumpas. Todėl kviečiu visus įsitraukti į šį procesą ir pozityvius pokyčius kurti kartu“, - sakė J. Bernatonis.
Ministras taip pat pažymėjo, kad pernai buvo priimtas naujasis Tarnybos Kalėjimų departamente prie Teisingumo ministerijos statutas, kurio nuostatos padės kokybiškiau vykdyti pataisos pareigūnų pasirengimą atlikti pareigas, sudarys sąlygas užtikrinti optimalų jų tarnybos organizavimą.
Laikinoji Kalėjimų departamento vadovė Ž. Mikėnaitė pasidžiaugė, kad sunkų darbą dirbantys pareigūnai nėra pamiršti. Ž. Mikėnaitė pažymėjo, kad per praėjusius metus įvyko daug pokyčių, lėmusių permainas, susijusias su pareigūnų darbo vietų gerinimu ir atsiskaitymu už jų pavojingą ir atsakingą darbą.
„Tikiuosi, kad sistema ir toliau bus sėkmingai reformuojama, o šios reformos vaisius pajus sistemos darbuotojai, nuteistieji ir visi Lietuvos gyventojai“ – teigė Ž. Mikėnaitė.
Renginyje taip pat buvo pagerbta daugiau nei 40 Lietuvos bausmių vykdymo sistemai nusipelniusių, geriausiai savo darbą atliekančių pareigūnų. Jų pastangos įvertintos paskatinimais, padėkos raštais ir garbingais apdovanojimais.

 
 
Informacija atnaujinta 2015 m. vasario 17 d. 10:32
 

Alternatyvi bausmė

Svarbiausia informacija apie COVID-19

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?