Kontaktai

L. Sapiegos g. 1, LT-10312 Vilnius

Tel. (8 5) 271 9003

El.p. info@kalejimai.lt

Atverti interaktyvų žemėlapį

 

Kontaktai žiniasklaidai:

Virginija Vervečkaitė

tel. +370 602 06 310
el. p. spauda@kalejimai.lt

Budėtojų kontaktai:
tel. (8  5) 271 9051 

 
 

Naujienos

Kalėjimų departamentas skiria finansavimą nevyriausybinėms organizacijoms, teiksiančioms pagalbą nuteistiesiems

2022-11-08

Kalėjimų departamentas prie Teisingumo ministerijos, įgyvendindamas 2014 – 2021 m. Europos Ekonominės Erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų programos „Teisingumas ir vidaus reikalai“ tiesioginio finansavimo projektą „Lietuvos bausmių vykdymo sistemos kokybės gerinimas“, konkurso būdu atrinko nevyriausybines organizacijas (NVO) projektams nuteistųjų resocializacijos srityje. Atrinktoms nevyriausybinėms organizacijoms Kalėjimų departamentas skiria finansavimą veiklai įkalinimo įstaigose vykdyti. Jų projektai leis pasiūlyti nuteistiesiems jiems aktualią pagalbą ir plėtoti prasmingą bendradarbiavimą tarp NVO ir įkalinimo įstaigų.

Atrinktos šios NVO: VšĮ "Nacionalinis socialinės integracijos institutas" (registracijos numeris 1G-8073, surinkta 37,57 balo), finansavimas skiriamas projektui „Aš esu pokytis“; Vilniaus arkivyskupijos Caritas (registracijos numeris 1G-8078, surinkta 36,9 balo), finansavimas skirtas projektui „5PN: paleidimui paruošiamos paslaugos pataisos ir pusiaukelės namuose”; VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras (registracijos numeris 1G-8113, surinkta 35,1 balo), finansavimas skirtas projektui „Kompleksinės paslaugos nuteistiesiems, atliekantiems įkalinimo bausmė ir paleidžiamiems/paleistiems iš įkalinimo įstaigų”; Vilniaus šeimos centras (registracijos numeris 1G-8109, surinkta 33,1 balo), finansavimas skirtas projektui „Nuteistųjų socialinės ir psichologinės integracijos skatinimas”; VšĮ „Gebu“ (registracijos numeris 1G-8080, surinkta 30,6 balo), finansavimas skirtas projektui „Kompleksinė pagalba nuteistiesiems, siekiant sėkmingos resocializacijos ir integracijos”.

Neskirtas finansavimas: VšĮ „Asmenybės ugdymo mokykla“ (registracijos numeris 1G-8075, surinkta 24,6 balo) projektui „Laisvės planas“; VšĮ "Socialiniai paramos projektai"(registracijos numeris 1G-8112, surinkta 24,6 balo) projektui „Pagalba nuteistųjų integracijai į visuomenę“; Lietuvos raudonojo kryžiaus draugija (registracijos numeris 1G-8117, surinkta 24,1 balo) projektui „Ištiesk pagalbos ranką! Pirmos pagalbos įgūdžių mokymas, šeimos ryšių atkūrimas“; VšĮ Šeimų centras "Būkime kartu" (registracijos numeris 1G-8079, surinkta 24,1 balo) projektui „Kompleksinės socialinės integracijos paslaugos nuteistiesiems“; VšĮ “Ruta Reiki Mercar mokymų ir tyrimų institutas” (registracijos numeris 1G-8111, surinkta 24 balai) projektui „Optimizuok save“; VšĮ „Socialinės gerovės projektai“ (registracijos numeris 1G-8083, surinkta 23,6 balo) projektui „Socialinių įgūdžių ugdymo, mokymo, teisinių ir psichologinių paslaugų teikimas nuteistiesiems Lietuvoje”; VŠĮ Vedų kultūros centras (registracijos numeris 1G-8108, surinkta 23 balai) projektui „Gyvenimo tvirtumas: Pagalba sėkmingai nuteistųjų resocializacijai ir integracijai į visuomenę”; VšĮ "Voluntarius LT" (registracijos numeris 1G-8070, surinkta 21,14 balo) projektui „Esu reikalingas“; VšĮ Inovatyvus projektai (registracijos numeris 1G-8110, surinkta 21,1 balo) projektui „Nuteistųjų socialinė integracija į visuomenę“; VšĮ Menų agentūra Atrscape (registracijos numeris 1G-8124, surinkta 13,9 balo) projektui „Pozityvaus užimtumo programa”; Telšių moterų bendrija „Akvalina“ (registracijos numeris 1G-8074, surinkta 13,4 balo) projektui „Kompleksiškai teikiamų paslaugų organizavimas paleistiems nuteistiesiems ir jų šeimos nariams“.

 

 
 
Informacija atnaujinta 2022 m. lapkričio 8 d. 15:39