Aktuali informacija

 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministras 2020 m. birželio 25 d. įsakymais patvirtino "Asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymo tvarkant asmens duomenis teisės aktais įgaliotiems duomenų tvarkytojams Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos valdomuose registruose ir valstybės informacinėse sistemose tvarkos aprašą" ir "Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkant asmens duomenis Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos valdomuose registruose ir valstybės informacinėse sistemose tvarkos aprašą"
Su įsakymais galite susipažinti paspaudę žemiau pateiktas nuorodas:

1. DĖL ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PAŽEIDIMŲ VALDYMO TVARKANT ASMENS DUOMENIS TEISĖS AKTAIS ĮGALIOTIEMS DUOMENŲ TVARKYTOJAMS LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS VALDOMUOSE REGISTRUOSE IR VALSTYBĖS INFORMACINĖSE SISTEMOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2. DĖL DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKANT ASMENS DUOMENIS LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS VALDOMUOSE REGISTRUOSE IR VALSTYBĖS INFORMACINĖSE SISTEMOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO


Kalėjimų departamento direktoriaus 2018-10-16 įsakymas Nr. V-455 „Dėl Pranešimo apie asmens duomenų saugumo pažeidimą pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Kalėjimų departamento direktoriaus 2018-09-19 įsakymas Nr. V-414 „Dėl asmens duomenų tvarkymo Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo“
Informacija atnaujinta 2020 m. liepos 15 d. 08:33