Planavimo dokumentai

Lietuvos kalėjimų tarnybos 2023 metų veiklos planas
Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 2022 metų veiklos ataskaita (plano vykdymas)

Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 2022 metų veiklos planas

Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 2021 metų veiklos ataskaita

Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 2021 metų veiklos planas

Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 2020 metų veiklos ataskaita

Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 2020 metų veiklos planas

Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 2019 metų veiklos ataskaita

Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 2019 metų veiklos planas

Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 2018 metų veiklos planas

Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 2017 metų veiklos planas

2016 m. spalio 5 d. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus įsakymas Nr. V-386 "Dėl Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų veiklos planavimo metodikos patvirtinimo"


2016 m. balandžio 28 d. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus įsakymas Nr. PL-1 "Dėl Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pavaldžių įstaigų 2016 metų veiklos planų patvirtinimo"
-------------------------------------------------------------------------------- 
Alytaus pataisos namai
--------------------------------------------------------------------------------
Kybartų pataisos namai
--------------------------------------------------------------------------------
Marijampolės pataisos namai
--------------------------------------------------------------------------------
Panevėžio pataisos namai
--------------------------------------------------------------------------------
Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija
--------------------------------------------------------------------------------
Vilniaus pataisos namai
--------------------------------------------------------------------------------
Kauno nepilnamečių tardymo izoliatorius-pataisos namai
--------------------------------------------------------------------------------
Kauno tardymo izoliatorius
--------------------------------------------------------------------------------
Lukiškių tardymo izoliatorius-kalėjimas
--------------------------------------------------------------------------------
Šiaulių tardymo izoliatorius
--------------------------------------------------------------------------------
Laisvės atėmimo vietų ligoninė
--------------------------------------------------------------------------------
Kauno apygardos probacijos tarnyba
--------------------------------------------------------------------------------
Klaipėdos apygardos probacijos tarnyba
--------------------------------------------------------------------------------
Panevėžio apygardos probacijos tarnyba
--------------------------------------------------------------------------------
Šiaulių apygardos probacijos tarnyba
--------------------------------------------------------------------------------
Vilniaus apygardos probacijos tarnyba
--------------------------------------------------------------------------------

Kalėjimų departamento Mokymo centras

--------------------------------------------------------------------------------


Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 2016 metų veiklos planas

Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų bei valstybės įmonės kovos su korupcija programos įgyvendinimo 2015 metų priemonių planas

Autorius: Kalėjimų departamentas

2015 m. sausio 27 d. įsakymas Nr. V-39 "Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų bei valstybės įmonės kovos su korupcija programos įgyvendinimo 2015 metų priemonių plano patvirtinimo"


Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų personalo kvalifikacijos tobulinimo planas

Autorius: Kalėjimų departamentas

2014 m. lapkričio 27 d. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos įsakymas Nr. V-510 "Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų personalo kvalifikacijos tobulinimo Mokymo centre 2015 m. plano patvirtinimo"


Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pavaldžių įstaigų 2014 metų veiklos planai

Autorius: Kalėjimų departamentas

2014 m. birželio 5 d. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus įsakymas Nr. PL-1 "Dėl Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pavaldžių įstaigų 2014 metų veiklos planų patvirtinimo"
-------------------------------------------------------------------------------- 
Alytaus pataisos namai
--------------------------------------------------------------------------------
Kybartų pataisos namai
--------------------------------------------------------------------------------
Marijampolės pataisos namai
--------------------------------------------------------------------------------
Panevėžio pataisos namai
--------------------------------------------------------------------------------
Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija
--------------------------------------------------------------------------------
Vilniaus pataisos namai
--------------------------------------------------------------------------------
Kauno nepilnamečių tardymo izoliatorius-pataisos namai
--------------------------------------------------------------------------------
Kauno tardymo izoliatorius
--------------------------------------------------------------------------------
Lukiškių tardymo izoliatorius-kalėjimas
--------------------------------------------------------------------------------
Šiaulių tardymo izoliatorius
--------------------------------------------------------------------------------
Laisvės atėmimo vietų ligoninė
--------------------------------------------------------------------------------
Kauno apygardos probacijos tarnyba
--------------------------------------------------------------------------------
Klaipėdos apygardos probacijos tarnyba
--------------------------------------------------------------------------------
Panevėžio apygardos probacijos tarnyba
--------------------------------------------------------------------------------
Šiaulių apygardos probacijos tarnyba
--------------------------------------------------------------------------------
Vilniaus apygardos probacijos tarnyba
--------------------------------------------------------------------------------

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS 2014 METŲ VEIKLOS PLANAS

Autorius: Teisingumo ministerija

Dokumentų sąrašas:
Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 2014 metų veiklos planas

Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pavaldžių įstaigų 2013 metų veiklos planai

Autorius: Kalėjimų departamentas

2013 m. birželio 7 d. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus įsakymas Nr. PL-1 "Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pavaldžių įstaigų 2013 metų veiklos planų patvirtinimo"
--------------------------------------------------------------------------------
Alytaus pataisos namai 
--------------------------------------------------------------------------------
Kybartų pataisos namai 
--------------------------------------------------------------------------------
Marijampolės pataisos namai 
--------------------------------------------------------------------------------
Panevėžio pataisos namai 
--------------------------------------------------------------------------------
Pravieniškių pataisos namai - atviroji kolonija 
--------------------------------------------------------------------------------
Vilniaus pataisos namai 
--------------------------------------------------------------------------------
Kauno nepilnamečių tardymo izoliatorius-pataisos namai 
--------------------------------------------------------------------------------
Kauno tardymo izoliatorius 
--------------------------------------------------------------------------------
Lukiškių tardymo izoliatorius-kalėjimas 
--------------------------------------------------------------------------------
Šiaulių tardymo izoliatorius 
--------------------------------------------------------------------------------
Laisvės atėmimo vietų ligoninė 
--------------------------------------------------------------------------------
Kauno apygardos probacijos tarnyba 
--------------------------------------------------------------------------------
Klaipėdos apygardos probacijos tarnyba 
--------------------------------------------------------------------------------
Panevėžio apygardos probacijos tarnyba 
--------------------------------------------------------------------------------
Šiaulių apygardos probacijos tarnyba 
--------------------------------------------------------------------------------
Vilniaus apygardos probacijos tarnyba 
--------------------------------------------------------------------------------

 

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS 2013 METŲ VEIKLOS PLANAS

Autorius: Teisingumo ministerija

 
Dokumentų sąrašas:
Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 2013 metų veiklos planas

ĮSAKYMAS DĖL TEISINGUMO MINISTRO 2012 M. GEGUŽĖS 30 D. ĮSAKYMO NR. 1R-150 "DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS 2012 METŲ VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

Autorius: Teisingumo ministerija

 
Dokumentų sąrašas:

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS 2012 METŲ VEIKLOS PLANAS

Autorius: Teisingumo ministerija

 
Dokumentų sąrašas:
Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 2012 metų veiklos planas

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS 2011 METŲ VEIKLOS PLANO VEIKSMŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS

Autorius: Kalėjimų departamentas

 
Dokumentų sąrašas:

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS 2011 METŲ VEIKLOS PLANAS

Autorius: Teisingumo ministerija

 
Dokumentų sąrašas:

Strateginis veiklos planas (2010-2012 metai)

Autorius: Teisingumo ministerija

Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
2010 - 2012 metų strateginis veiklos planas (patikslintas)

 • Institucijos misija ir strateginiai tikslai (1a forma)
 • Bausmių vykdymo sistemos veiklos užtikrinimas (1b forma)
 • Narkotikų kontrolė ir narkomanijos prevencija (1b forma)
 • Statybos projektavimo darbai ir ilgalaikio turto įsigijimas (1b forma)
 • Pensinis aprūpinimas (1b forma)
 • Specialioji mokamų paslaugų teikimo programa (1b forma
 • Programų, programų tikslų, uždavinių ir priemonių asignavimų suvestinė (1 lentelė)
 • Programų asignavimų suvestinė (2 lentelė)
 • Vertinimo kriterijų suvestinė (3 lentelė)
 

Strateginis veiklos planas (2010-2012 metai)

Autorius: Teisingumo ministerija

Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
2010 - 2012 metų strateginis veiklos planas

 • Institucijos misija ir strateginiai tikslai (1a forma)
 • Bausmių vykdymo sistemos veiklos užtikrinimas (1b forma)
 • Narkotikų kontrolė ir narkomanijos prevencija (1b forma)
 • Statybos projektavimo darbai ir ilgalaikio turto įsigijimas (1b forma)
 • Pensinis aprūpinimas (1b forma)
 • Programų, programų tikslų, uždavinių ir priemonių asignavimų suvestinė (1 lentelė)
 • Programų asignavimų suvestinė (2 lentelė)
 • Vertinimo kriterijų suvestinė (3 lentelė)
 

LAISVĖS ATĖMIMO VIETŲ MODERNIZAVIMO STRATEGIJA IR JOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ 2009–2017 METŲ PLANAS

Autorius: Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas (Žin., 2009, Nr. 121-5216)

 
Dokumentų sąrašas:

Strateginis veiklos planas (2009 metai)

Autorius: Teisingumo ministerija

Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
2009–2011 metų strateginis veiklos planas 
(patikslintas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugpjūčio 19 d. nutarimu Nr. 860)

 1. Institucijos misija ir strateginiai tikslai (1a forma)
 2. Bausmių vykdymo sistemos veiklos užtikrinimas (1b forma)
 3. Narkotikų kontrolė ir narkomanijos prevencija (1b forma )
 4. Statybos projektavimo darbai ir ilgalaikio turto įsigijimas (1b forma)
 5. Pensinis aprūpinimas (1b forma)
 6. Nuteistųjų užimtumas darbine veikla (1b forma)
 7. Specialioji mokamų paslaugų teikimo programa (1b forma)
 8. Programų, programų tikslų, uždavinių ir priemonių asignavimų suvestinė (1 lentelė)
 9. Programų asignavimų suvestinė (2 lentelė)
 10. Vertinimo kriterijų suvestinė (3 lentelė)
Informacija atnaujinta 2023 m. spalio 6 d. 13:03