Finansinių ataskaitų rinkiniai

LIETUVOS KALĖJIMŲ TARNYBOS 2023 M. I PUSMEČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

 

LIETUVOS KALĖJIMŲ TARNYBOS 2023 M. SAUSIO - KOVO MĖN. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

 


 

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS 2022 M. KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

 

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS 2022 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

 

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS 2022 M. SAUSIO - RUGSĖJO MĖN. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

 

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS 2022 M. SAUSIO - BIRŽELIO MĖN. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

 

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS 2022 M. SAUSIO - KOVO MĖN. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

 

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS 2021 M. GRUODŽIO 31 D. KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

 

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS 2021 M. GRUODŽIO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

 

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS 2021 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIS FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

 

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS 2021 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMSIS RAŠTAS

 

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS 2021 M. KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMSIS RAŠTAS

 

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS 2020 M. KONSOLIDUOTŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

 

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS 2020 M.  FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

 

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS 2020 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMSIS RAŠTAS

 

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS 2020 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMSIS RAŠTAS

 

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS 2020 M. KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMSIS RAŠTAS

 

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS 2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

 

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS 2019 M. III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

 

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS 2019 M. II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

 

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS 2019 M. I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

 

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS 2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

 

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS 2018 M. III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

 

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS 2018 M. II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

 

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS 2018 M. I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

 

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS 2017-12-31 FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

 

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS 2017 M. III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

 

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS 2017 M. II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

 

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS 2017 M. I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

 

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS 2016-12-31 FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

 

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS (2016 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENYS)

 

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS (2016 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENYS)

 

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS (2016 M. KOVO 31 D. DUOMENYS)

 

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS 2015-12-31 FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

 

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS (2015 M. 9 MĖNESIŲ DUOMENYS)

 

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS IR JAM PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ KONSOLIDUOTAS FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS (2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENYS)

 

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS 2014-12-31 FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

 

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS 2014 M. RUGSĖJO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 

 

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS 2014  M. BIRŽELIO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

 

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS 2014 M. KOVO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

 

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINĮ 2013-12-31 

 

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS 2013 METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

 

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO 2012 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS (2012 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENYS)


KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LR TEISINGUMO MINISTERIJOS KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS (2012 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENYS)

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO 2012 M. 9 MĖNESIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO 2012 M. I-O PUSMEČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO 2012 M. I-O KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2011 M. KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKIATŲ RINKINYS

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO 2011 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO 2011 M. I-O KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO 2011 M. III-O KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO 2011 M. I-O PUSMEČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

 
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2023 m. rugpjūčio 16 d. 09:27