Remigijus Aniulis

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

 

Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

 

Tarnybinės veiklos 2023 metų užduotys:

1. Užtikrinti asmenų, esančių kalėjimų priežiūroje, veiksmingą resocializaciją.

1.1. Priklausomybių algoritmo Kalėjime įgyvendinimo užtikrinimas, - 100 proc.

1.2. Užtikrinti Kalėjimo darbuotojų, vykdančių resocializacijos funkcijas (pagal 4 funkcines grupes), veiklą - nemažiau kaip 50 proc. numatytų darbuotojų atskirose grupėse.

1.3. Pateikti ir įgyvendinti pasiūlymus dėl kandidatų pritraukimo į profesinio mokymo įstaigą – iki 2023-05-30.

 

2. Kalėjimo infrastruktūros plėtojimas.

2.1. Pasiūlymų (dėl nuteistųjų kategorijų paskirstymo ir apgyvendinimo tarp turimų įkalinimo įstaigų) parengtų, suderintų su Lietuvos kalėjimų tarnybos direktoriumi ir įgyvendintų – ne mažiau kaip 2.

2.2. Alytaus Kalėjimo bendrabučio remonto užbaigimas, – 100 proc.

2.3. Įgyvendintas Alytaus kalėjimo perimetro apsaugos sistemų modernizavimas – 100 proc.

 

3. Užtikrinti efektyvų Kalėjimo valdymą.

3.1. Teisingumo ministerijos 2021-2022 m. vidaus audito rekomendacijų gyvendinimas, – 100 proc.

3.2. Sumažinti komunalinių sąnaudų Kalėjime, -15 proc. sąnaudų sumažinimas, lyginant su 2022 m. faktinėmis sąnaudomis.

3.3. Vidutinis pareigūnų viršvalandžių valandų skaičius per ketv. ne daugiau nei 23 val.

 

4. Užtikrinti rizikų valdymo proceso organizavimą sudarant rizikų vertinimo matricą bei atliekant rizikų vertinimą vadovaujamoje įstaigoje.

4.1. Parinkti priemones Kalėjime rizikų valdymui bei jas suderinti su Lietuvos kalėjimų tarnybos direktoriumi.

4.2. Pasirinktos priemonės užtikrinta ne mažiau kaip 95 proc. vadovaujamame Kalėjime Elektroninio dokumento nuorašas nustatytų rizikų suvaldymo. Atlikta iki 2023 m. spalio 1 d.

 
Informacija atnaujinta 2023 m. rugsėjo 5 d. 15:07