Konkursai ir atrankos

Skelbiamas konkursas į laisvas Saugumo valdymo skyriaus specialistų (dieninei pamainai) pareigybes Alytaus kalėjime

Lietuvos kalėjimų tarnyba skelbia konkursą į 7 (septynias) laisvas Saugumo valdymo skyriaus specialistų (dieninei pamainai) (statutinių vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, pareigybių grupė – 12, pareiginės algos koeficientas (baziniais dydžiais) – 6,7 - 12,0)) pareigybes Alytaus kalėjime. Pareigybės aprašymas.

 

Asmenys, pretenduojantys dalyvauti konkurse į laisvas pareigūno pareigas, turi atitikti Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto (toliau – Statutas) 8 straipsnio 1 dalies 1, 2, 3, 5, 6, 7 punktuose ir 3 dalyje nustatytus reikalavimus, taip pat pareigybės aprašyme nustatytus specialiuosius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą kvalifikaciją;
 • atitikti sveikatos būklės sąvado reikalavimus pagal II skiltį;
 • atitikti pareigūnų fizinio pasirengimo reikalavimų antrąjį lygį.

 

Pretendentai, pageidaujantys dalyvauti konkurse, šiuos dokumentus privalo pateikti Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui elektroniniu paštu renata.paltanaviciene@nbfc.lt per 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir Lietuvos kalėjimų tarnybos interneto svetainėse dienos, įskaitant konkurso paskelbimo dieną:

 1. Rašytinį prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas;
 3. Darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus, jeigu pareigybės, kuriai eiti paskelbtas konkursas, aprašyme pretendentui nustatytas specialusis reikalavimas turėti tam tikrą darbo patirtį (stažą), ir šių dokumentų kopijas;
 4. Gyvenimo aprašymą;
 5. Užpildytą Pretendento anketą;
 6. Pasirašytą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo;
 7. Asmens, pretenduojančio dirbti valstybės tarnyboje, pateiktą užpildytą privačių interesų deklaraciją (privatūs interesai deklaruojami naudojantis Privačių interesų registru PINREG);
 8. Kitus konkursą organizuojančios įstaigos arba įstaigos, centralizuotai atliekančios Lietuvos kalėjimų tarnybos personalo administravimo funkcijas, reikalaujamus dokumentus, būtinus pretendento atitikčiai Statuto ir pareigybės, kuriai eiti paskelbtas konkursas, aprašyme nustatytiems reikalavimams patvirtinti, ir šių dokumentų kopijas.

 

Išsamesnę informaciją apie skelbiamą konkursą galima gauti Lietuvos kalėjimų tarnybos Personalo valdymo skyriuje tel. +370 315 51 679 arba el. paštu diana.simanyniene@kalejimai.lt.

 
 
Informacija atnaujinta 2023 m. gegužės 22 d. 14:54

Dėl pasimatymų kreiptis telefonu 8 315 511 33