Konkursai ir atrankos

Ieškome gydytojo psichiatro Lietuvos kalėjimų tarnybos Alytaus kalėjime

Lietuvos kalėjimų tarnybos Alytaus kalėjime ieškome darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, Pirminės asmens sveikatos priežiūros skyriaus gydytojo psichiatro. Pareigybės aprašymas.

 

Pareigybės lygis - A1. Darbo užmokestis - nuo 3000 Eur (prieš mokesčius).

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

  • turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
  • turėti gydytojo psichiatro profesinę kvalifikaciją ir galiojančią medicinos praktikos licenciją šiai veiklai;
  • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais psichikos sveikatos priežiūrą Lietuvos Respublikoje, Lietuvos Respublikos nacionalinės psichikos sveikatos politikos nuostatais.

 

Dokumentai, kuriuos būtina pateikti pretendentui:

  1. Rašytinis prašymas leisti pretenduoti į laisvas pareigas;      
  2. Asmens tapatybę, išsilavinimą ar specialųjį pasirengimą darbui patvirtinantys dokumentai;
  3. Gyvenimo aprašymas.

 

Asmenys, pageidaujantys pretenduoti į laisvą pareigybę, dokumentus gali teikti iki 2023 m. birželio 25 d. imtinai. 

 

Išsamesnę informaciją galima gauti tel. +370 346 43 784 arba elektroniniu paštu aurelija.gliaudeliene@kalejimai.lt.

 
Informacija atnaujinta 2023 m. gegužės 25 d. 08:46

Dėl pasimatymų kreiptis telefonu 8 315 511 33