Spausdinti

Projektai

2021 m. sausio 28 d. Alytaus pataisos namai pasirašė Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamo projekto sutartį, pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-VIPA-T-113 priemonę „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“ finansavimo sutartis Nr. 04.3.1.-VIPA-T-113-02-0081 „Alytaus pataisos namų pastato – Baudos izoliatorius, unikalus Nr. 1195-9004-0207, esančio adresu Ulonų g. 8a, Alytus, modernizavimo. Pastato modernizavimo projekto vertė - 409 402,70 Eur. Pastato modernizavimo metu planuojama atlikti: senų langų ir durų keitimą, išorės sienų šiltinimą, grindų ant grunto šiltinimą , sutapdinto stogo šiltinimą, perdangos virš nešildomo rūsio šiltinimą, apšvietimo sistemos atnaujinimas. Šis projektas planuojamas įgyvendinti per 24 mėn. Sėkmingai įgyvendinus projektą, numatoma padidinti pastato energinio naudingumo klasę, įdiegti kompleksines energijos taupymo priemones, kas leis taupyti galutines energijos sąnaudas ir valstybės biudžeto lėšas. Bus sumažintas neigiamas poveikis aplinkai; sukurta patraukli ir sveika pastato aplinka bei pagerinta estetinė būklė, patrauklesnis bendras įstaigos įvaizdis.


Numatoma projekto trukmė – 24 mėn.

Siekiama atnaujinto pastato energinio naudingumo klasė – B.
______________________________________________________________________________________________________

Informacija atnaujinta 2021 m. vasario 18 d. 20:37

Dėl pasimatymų kreiptis telefonu 8 315 511 33