Naujienos

Dvasinio ugdymo renginys nuteistiesiems Pusiaukelės namuose

2020-10-06

2020 m. rugsėjo 30 d. Pusiaukelės namuose vyko dvasinis renginys „Tikėjimas gyvenimo iššūkiuose“, skirtas nuteistiesiems. Atsidūrus krizėse, įvairiose sumaištyse, patyrus ligą, netektį, taip pat susidūrus su laisvės atėmimu dažnai kyla egzistenciniai klausimai: kokia gyvenimo prasmė? Koks mano gyvenimo tikslas? Pusiaukelės namų darbuotojai apie šias egzistencines patirtis pasikalbėti su nuteistaisiais pakvietė  jau ne kartą Pusiaukelės namuose besilankančias seserį vienuolę Jolantą Mariolą Jadwigą Falat ir savanorę Rasą Gražulienę. Susitikime dalyvavo visi nuteistieji, atliekantys bausmę Pusiaukelės namuose, taip pat Pusiaukelės namų darbuotojai.

          Sesuo Jolanta pasidalijo apie tikėjimo malonę, kaip Dievo dovaną, apie savo vienuolijos pašaukimą ir charizmą – mokyti vaikus, ugdyti jų tikėjimą ir dėl to patiriamą džiaugsmą. Rasa pasidalijo, kaip patyrė Dievo kvietimą būti tikybos mokytoja, vėliau į tarnystę benamiams, nuteistiesiems, savanoriaudama Nakvynės namuose, kalėjimuose, o vėliau atrasdama pašaukimą socialiniam darbui. Dvasinio renginio dalyvės kvietė ir nuteistuosius atpažinti ženklus įvairiuose gyvenimo išbandymuose, per kuriuos jie žadinami ieškoti atsakymo į klausimus, kodėl aš čia? Ką turėčiau daryti ar nedaryti savo gyvenime? Kaip tikėjimas į Dievą padeda ir stiprina gyvenimo kryžkelėse?  Nors nuteistieji nedrįso pasidalinti savo gyvenimo ir tikėjimo patirtimis, tačiau tokie susitikimai visada teikia prasmę ir viltį, pažadina žmoguje dvejones, o kas žino, gal gi ir postūmį mąstyti ir gyventi kitaip, negu esame įpratę.

          Šiuo metu Alytaus pataisos namų specialiame padalinyje (pusiaukelės namuose) bausmę atlieka 19 nuteistųjų. Visi jie dirba, pilnai save išlaiko, dalyvauja pozityvaus užimtumo priemonėse, elgesio korekcijos programose, savanoriauja padėdami vietos bendruomenėms bei organizuojant miesto renginius.

                      Į Pusiaukelės namus perkeliami tik griežtus kriterijus atitinkantys nuteistieji, atlikę teisės aktais numatytą dalį bausmės pataisos namuose, neturintys nuobaudų, bausmę atliekantys lengvoje grupėje bei atitinkantys kitus, numatytus kriterijus.  

 
 
Informacija atnaujinta 2020 m. spalio 6 d. 13:55