Naujienos

Permetimai į pataisos namų teritoriją

2015-08-25

2015 m. rugpjūčio 22 d. 10.03 val. radijo ryšiu buvo pranešta, kad pastebėti trys pašaliniai asmenys iš vandentiekio teritorijos perlipa per tvorą į pataisos namų teritoriją šalia angarų ir bėga link maskuojančios tvoros bei meta paketus į atskirąjį lokalinį sektorių. Tuo pat metu vaizdo stebėjimo sistemos aparatūra pastebėta, kad per 9 būrio 2 miegamojo langą lipa nuteistieji į draudžiamąją zoną. Prižiūrėtojas N. B. nedelsiant nubėgo į draudžiamąją zoną, kitas prižiūrėtojas D. S. skubėjo į 9 lokalinio sektoriaus kiemą, tačiau duris iš lauko pusės laikė nuteistieji. Vyresniajam prižiūrėtojui M. J. ir pataisos namų direktoriaus budinčiajam padėjėjui R. M. nubėgus į draudžiamąją zoną, prie 9 lokalinio sektoriaus langų rasti 4 paketai ir nustatyti 2 nuteistieji, kurie buvo išlipę per langą į draudžiamąją zoną Nuteistieji sulaikyti ir uždaryti į baudos izoliatorių 24 valandoms.

Apžiūrėjus draudžiamus ruožus, priežiūros perimetre buvo rasti 5 (penki) paketai, apžiūrėjus teritoriją prie angarų, rastas 1 (vienas) paketas. Iš viso rasta 10 (dešimt) paketų, kuriuose buvo 30 (trisdešimt) mobiliojo ryšio telefonų, 1 (viena) SIM kortelė, 4 (keturi) pjūkliukai metalui pjauti ir 2 (du) raktai varžtams sukti.

Peržiūrėjus vaizdo stebėjimo sistemos užfiksuotą vaizdo įrašą 9 lokalinio sektoriaus kieme, nustatomi įvykyje dalyvavę nuteistieji. Atliekamas tarnybinis tyrimas.

 
 
Informacija atnaujinta 2015 m. rugpjūčio 28 d. 09:48
 

Dėl pasimatymų kreiptis telefonu 8 315 511 33