Naujienos

Kitokia Konstitucijos diena Alytaus pataisos namuose

2020-10-28

Lietuvių tauta, prieš daugelį amžių sukūrusi Lietuvos valstybę, jos teisinius pamatus grindusi Lietuvos Statutais ir Lietuvos Respublikos Konstitucija, šimtmečiais atkakliai gynusi savo laisvę ir nepriklausomybę, išsaugojusi savo dvasią, gimtąją kalbą, raštą ir papročius, įkūnydama prigimtinę žmogaus ir Tautos teisę laisvai gyventi ir kurti savo tėvų ir protėvių žemėje – nepriklausomoje Lietuvos valstybėje, puoselėdama Lietuvos žemėje tautinę santarvę, siekdama atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės, atgimusios Lietuvos valstybės piliečių valia, priėmė ir paskelbė Konstituciją.

Eilę metų bausmių vykdymo sistemoje spalio mėnesį vykdavo Konstitucijos egzaminas, tačiau šiais metais Alytaus pataisos namuose Konstitucijos diena buvo minima kitaip.

Jaunam žmogui svarbu visapusiškai tobulėti, todėl 2020 m. spalio 26 d. buvo organizuotas renginys Konstitucijos dienai paminėti – tai buvo puiki proga ne tik sužinoti daugiau apie pačią Konstituciją bei joje įtvirtintas teises ir pareigas, bet ir galimybė susiburti ir patikrinti žinias. Stereotipas apie „sausą“ mokslą, buvo sugriautas, tai buvo prasminga šventė ir naudingos žinios įkūnytos viename.

Renginio metu svečio teisėmis dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo narys Vytautas Bakas, kuris turėjo paruošęs klausimų viktoriną nuteistiesiems. Į daugiausiai klausimų atsakęs nuteistasis gavo atmintiną dovaną – Lietuvos Respublikos vėliavą, kurią įteikė pats Seimo narys. Svečias Konstitucijos dienos proga linkėjo nuteistiesiems žinoti savo teises ir pareigas, o išėjus į laisvę sukurti savo sėkmės istorijas, nes pataisos įstaigose yra per daug nuteistųjų, tai yra prabanga valstybei.

Nuteistieji turėjo galimybę svečiui užduoti jiems aktualius klausimus, dėl ko jie jaučiasi neįvertinti. Nuskambėjo tokie klausimai kaip: kodėl dirbantiems nuteistiesiems įkalinimo įstaigoje nėra skaičiuojamas darbo stažas, apie bausmių švelninimą baustiems pagal tam tikrus straipsnius, kodėl nėra klasifikuojamos to pačio straipsnio dalys, dėl lygtinio paleidimo taikymo bausmių vykdymo sitemoje ir kt.

Alytaus pataisos namų direktorius priminė nuteistiesiems, kad įstatymų nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės, dėl ko dauguma nuteistųjų atlieka terminuotas laisvės atėmimo bausmes. Būdami pataisos namuose jie turi šansą viską apgalvoti, padaryti atitinkamas išvadas ir aukštai pakelta galva grįžti į visuomenę.

Renginio iniciatorė, Resocializacijos skyriaus vyresnioji specialistė Jurgita Mansevičienė džiaugėsi nuteistųjų noru dalyvauti ir prisidėti organizuojant renginius nuteistiesiems – geri darbai įkvepia.

Renginyje dalyvavo 70 nuteistųjų. Pačių nuteistųjų rankomis buvo sukurta paroda Konstitucijos dienai paminėti, kuri eksponuota renginio metu.

 

 
 
Informacija atnaujinta 2020 m. spalio 28 d. 14:39