Naujienos

Prisiekė tarnauti

2021-01-29

Alytaus pataisos namuose prisiekė tarnauti Lietuvos valstybei trys naujai priimti į pareigas pataisos pareigūnai, Eglė Mackevičienė, Šarūnė Kederienė ir Marius Bogušas. Pataisos pareigūnai paskirti į Saugumo valdymo skyriaus, jaunesniųjų specialistų pareigas. Nuo 2021 m. vasario 1 d. naujai prisiekę pareigūnai dalyvaus įvadiniuose trijų mėnesių kursuose, nuotoliniu būdu.

Alytaus pataisos namų direktorius Genadijus Lepiochinas pasveikino naujai prisiekusius pareigūnus, trumpai pristatė svarbiausius principus vykdant pareigūnų pareigas, palinkėjo sėkmės tarnyboje ir sąžiningai vykdyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir jiems patikėtas pareigas.

Pareigūno priesaika yra nustatyta Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 17 straipsnyje. Paskirtas į pareigas asmuo prisiekia iš karto po to, kai supažindinamas su įsakymu dėl priėmimo į vidaus tarnybą. 

 
 
Informacija atnaujinta 2021 m. sausio 29 d. 14:31