Naujienos

Nauja nuteistųjų maitinimo tvarka

2015-03-31

Vadovaujantis Kriminalinės subkultūros apraiškų laisvės atėmimo vietose prevencijos programos įgyvendinimo priemonių 2014 m. planu, patvirtintu Kalėjimų departamento direktoriaus 2014 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. V-229, 4.2. priemone ,,Tobulinti nuteistųjų maitinimo sistemą, mažinant galimybę pasireikšti subkultūros apraiškoms“ nuo 2015 m. kovo 30 d. Alytaus pataisos namuose buvo pradėta taikyti nauja nuteistųjų maitinimo sistema.

 

Jau antra diena nuteistieji maitinami pagal naują maitinimo sistemą – maistas kiekvienam yra paduodamas sudėjus ant padėklų. Nuteistųjų valgykloje, kurioje maitinasi apie 900 nuteistųjų, buvo atliktas patalpų remontas, įrengta organinio stiklo pertvara, nupirkti nauji indai – dubenėliai ir puodeliai, padėklai. Valgykloje nuteistieji koridoriumi eina iki langelio, kur išduodamas priklausantis maisto davinys. Pasirinkus langelį (yra 4 langeliai), kur nėra kitų nuteistųjų, pasiima padėklą su maisto daviniu ir nešasi į laisvą vietą prie stalo, pasirinkdamas savo nuožiūra. Pavalgęs nusineša savo padėklą ir indus į tam skirtą vietą ir ten palieka. Prie atskiro langelio ,,Su leidimais“ aptarnaujami nuteistieji, kuriems skirtas kitoks maitinimas - dėl ligos, dirbantys ir pan. Nuteistieji privalo atsinešti su savimi leidimą. Darbo zonos nuteistieji gali gauti prie visų langelių padidintas maisto procijas.

Ankstesnės sistemos minusai: nuteistieji ateidavo į valgyklą ir rasdavo maistą jau sudėtą ant stalų. Maistas spėdavo ir atvėsti. Anksčiau atėjęs nuteistasis galėjo paimti dalį maisto iš kitos lėkštės ir įsidėti sau. Buvo sudėtinga išgyvendinti subkultūros apraiškas.

Padėklinės maitinimo sistemos privalumai: užtikrinamas šiltas, individualiai bei laiku pateiktas maistas, kurį nuteistieji galės tam skirtoje vietoje pasverti. Nuteistieji gauna savo davinį, kuris jam priklauso ir negalės būti verčiami parnešti kito nuteistojo maisto davinio. Ši sistema leido sumažinti maisto dalintojų etatus, kurie bus paskirstyti įvedant papildomus tvarkinių etatus būriuose. Bus užtikrinta geresnė tvarka ir švara būriuose. Nebus galimybės vogti maistą, nes maistas bus išduodamas iš centrinio bloko. Tikimasi sėkmingai išgyvendinti subkultūros apraiškas.

 

Pradėjus įgyvendinti šią naujovę, įstaigos administracija susidūrė su nuteistųjų, kurie toleruoja subkultūrą, nepasitenkinimu: pastebėti sužymėti kai kurie indai, keletas nuteistųjų iš 1-o lokalinio sektoriaus nėjo valgyti į valgyklą dėl neigiamo požiūrio į naują maitinimo sistemą.

Tačiau didžioji dalis valgo ir yra patenkinti nauja sistema. Gauna jiems priklausantį maitinimą.

 
 
Informacija atnaujinta 2015 m. kovo 31 d. 12:56
 

Svarbiausia informacija apie COVID-19

Pusiaukelės namai

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?

Naujienlaiškis

Įveskite el. pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos