Naujienos

Susitikimas su probacijos tarnybos specialistais

2022-05-05

Siekiant glaudesnio bendradarbiavimo su kitomis institucijomis bei siekiant stiprinti kitų tarnybų įsitraukimą į resocializacijos priemonių taikymą laisvės atėmimo vietose ir padėti tinkamai pasirengti nuteistiesiems išėjimui į laisvę, sėkmingai integruotis į visuomenę 2022-05-04 Alytaus pusiaukelės namuose lankėsi Lietuvos probacijos tarnybos Kauno regiono skyriaus, veiklą vykdančio Alytaus miesto ir rajono savivaldybių teritorijose, vyriausioji specialistė Gitana Kamandulienė ir vyresnioji specialistė Daiva Bužinskaitė, kurios susitiko su Alytaus pataisos namų, Resocializacijos skyriaus vyriausiuoju specialistu Gintaru Bundza, specialistais: Asta Abramavičiene, Gileta Azaravičiene, Arūnu Adomaičiu, dirbančiais Alytaus pataisos namų pusiaukelės namuose.

Susitikimo metu buvo aptarti ir kiti aktualūs klausimai vykdant tolimesnį tarpinstitucinį bendradarbiavimą ir bendras veiklas. Susitarta 2022 m. birželio mėn. organizuoti susitikimą Alytaus pusiaukelės namuose tarp Probacijos tarnybos pareigūnų ir Pusiaukelės namų nuteistųjų.

 
 
Informacija atnaujinta 2022 m. gegužės 5 d. 15:26
 

Dėl pasimatymų kreiptis telefonu 8 315 511 33