Naujienos

Skelbimas - Kvietimas

2015-10-28

KVIEČIAME TAVE MOKYTIS PATAISOS PAREIGŪNŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGOJE IR ĮGYTI PATAISOS PAREIGŪNO PROFESINĘ KVALIFIKACIJĄ

                 KRITERIJAI, kuriuos turi atitikti:

                 1) turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;

        2) atitikti reikalavimus, nustatytus pareigūnams Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statute( būti Lietuvos Respublikos pilietis ir mokėti lietuvių kalbą; būti nepriekaištingos reputacijos; būti ne jaunesnis kaip 18 metų; būti tokios sveikatos būklės, kuri leistų eiti pareigas Kalėjimų departamente ir jam pavaldžiose įstaigose. Sveikatos būklės reikalavimus nustato teisingumo, vidaus reikalų ir sveikatos apsaugos ministrai; būti tokio bendrojo fizinio pasirengimo, kuris leistų eiti pareigas Kalėjimų departamente ir jam pavaldžiose įstaigose. Į tarnybą Kalėjimų departamente ir jam pavaldžiose įstaigose negali pretenduoti asmuo, kuris buvo atleistas iš tarnybos, pareigų ar darbo už tarnybinį (drausmės) nusižengimą ir nuo atleidimo dienos nepraėjo 3 metai; jeigu Kalėjimų departamente ir jam pavaldžiose įstaigose eina pareigas jo sutuoktinis, artimasis giminaitis ar svainystės ryšiais susijęs asmuo, su kuriais būtų tiesioginio pavaldumo ryšys; kuris yra įtariamas arba kaltinamas nusikalstamos veikos padarymu; kuris įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu už tyčinio nusikaltimo padarymą, nesvarbu, ar teistumas išnyko, ar panaikintas, arba pripažintas kaltu už kitos nusikalstamos veikos padarymą ir nuo teismo nuosprendžio (nutarties) įsiteisėjimo dienos nepraėjo 5 metai, arba kuris turi teistumą dėl (padaryto) nusikaltimo; kurio sutuoktinis, artimasis giminaitis ar svainystės ryšiais susijęs asmuo atlieka laisvės atėmimo bausmę ir tai gali sukelti viešųjų ir privačių interesų konfliktą.

                 JEIGU NUSPRENDEI MOKYTIS iki 2015 m. lapkričio 9 d. imtinai Alytaus pataisos namų Personalo skyriui (Ulonų g. 8A, Alytus, 306/305 kab. tel. (8 315) 51 679) turi pateikti:

                      1) rašytinį prašymą mokytis pataisos pareigūnų švietimo įstaigoje;

                      2) asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;

                  3) brandos atestatą ir jo priedus (originalus arba notaro patvirtintas kopijas), jei baigta profesinė mokykla, – profesinio mokymo (-si) baigimo dokumentus: profesinio mokymo diplomą (pažymėjimą), kvalifikacijos pažymėjimus ir jų kopijos;

                      4) gyvenimo aprašymą;

                      5) pretendento anketą (gali būti pildoma vietoje);

           6) pretendento per Valstybinės mokesčių inspekcijos Elektroninio deklaravimo informacinę sistemą pateiktą ir atspausdintą privačių interesų deklaraciją;

                    7) nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (gali būti pildoma vietoje).

 

Mokslo metų trukmė nuo 2016-01-04 iki 2016-10-17, mokysitės Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centre (Subačiaus g. 21, Vilnius). Kursantai mokymosi metu aprūpinami gyvenamuoju plotu (nemokamai), mokama stipendija (~140 €/per mėnesį), baigus mokymus garantuojama darbo vieta (Apsaugos ir priežiūros skyriaus prižiūrėtojo pareigos) laisvės atėmimo vietos įstaigoje.

 

Išsamesnę informaciją galima gauti Alytaus pataisos namų Personalo skyriuje (Ulonų g. 8A, Alytus 305/306 kab. tel. (8 315) 51 679, el. p. ausra.cesnaviciene@apn.lt)

 
 
Informacija atnaujinta 2015 m. spalio 28 d. 15:18
 

Svarbiausia informacija apie COVID-19

Pusiaukelės namai

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?

Naujienlaiškis

Įveskite el. pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos