Naujienos

Į užtarnautą poilsį

2021-06-30

Šiandien į užtarnautą poilsį išlydėjome du ilgamečius bausmių vykdymo sistemos darbuotojus Mindaugą Žukauską ir Rimą Slavinską. Alytaus pataisos namuose M. Žukauskas išdirbo 27 metus, R. Slavinskas – daugiau nei 24 metus. Abu pareigūnai dirbo Saugumo valdymo skyriuje.

Per darbo Alytaus pataisos namuose laikotarpį abu pareigūnai skatinti po 11 kartų. Už nepriekaištingą tarnybą apdovanoti medaliais – M. Žukauskas medaliu „25 tarnybos metai“, R. Slavinskas medaliu „20 tarnybos metų“.

Iškilmingai išsirikiavusi prie vartų išeinančius pareigūnus palydėjo visa budinčioji pamaina, kurioje jie dirbo.

Alytaus pataisos namų direktorius, dėkodamas už ilgametį ir nepriekaištingą darbą, linkėjo atversti naują gyvenimo puslapį, geros kloties ir sėkmės tolesniuose sprendimuose, Apgailestavo, kad tokie pareigūnai palieka mūsų įstaigą.

 
 
Informacija atnaujinta 2021 m. birželio 30 d. 13:26